Energi­optimera och säker­ställ funk­tioner med på­litlig komp­etens

Vi förstår att allting behöver fungera i din fastighet utan onödiga avbrott eller komplikationer. Därför ser vi alltid till att komma in med kort varsel och med stor respekt för dina hyresgäster.

Hur du än vill optimera din fastighet hjälper våra teknikgrupper dig under olika delar av processen. Våra uppdrag varierar mellan allt från byten av uttjänta delar och belysningsåtgärder till mindre ombyggnader vid kontorsanpassningar. Med erfarenhet från flerbostadshus, kontor, skolor, idrottsanläggningar, butiker, flygplatser, hangarer, tillverkningsindustrier och laboratorium ser vi till att fastigheten håller under sin beräknade livstid. 

Vi kan komma in redan i planeringsstadiet med förslag på teknik och långsiktiga lösningar. Eller installera nya och energieffektiva system som samtidigt sänker dina kostnader. Du kan också anlita oss för drift och underhåll av redan befintliga system. Genom återkommande kontroller hittas och åtgärdas eventuella problem snabbt. Det minskar risken för höga kostnader och större komplikationer. Vi erbjuder även energioptimering, installation av laddstolpar och solceller samt OVK och optimering av redan befintliga system. 

En trygg och komplett installationspartner

När du samarbetar med oss kan du alltid känna dig trygg med att vi håller det vi lovar och återkopplar snabbt. Dyker det upp något på vägen som påverkar pris och planering blir du omedelbart informerad.

Våra montörer och installatörer har hög teknisk kompetens och är både kvalitets- och miljöcertifierade. De ser till att resan för dig och dina hyresgäster blir enkel och smärtfri. Oavsett om det gäller större uppdrag eller mindre reparationer.

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Anders Bådholm 0725-948438 E-post