Drift­säkra med snabb service och kostnads­effektiva lös­ningar

Du kan anlita oss för enstaka reparationer, förebyggande underhåll eller helhetsansvaret för planering, installation och service. Hos oss finns också de licenser och kompetenser som behövs inom svetsning och vi utför därför också svetsinstallationer. 

Med erfarenhet från bil-, livsmedel-, kött- och medicintekniska industrier ser vi till att din anläggning fungerar korrekt, samt att installationer, löpande service och planerat underhåll görs inom satta tidsramar. Vi kan komma in i olika skeden av processen, men helst kommer vi in så tidigt som möjligt för att hitta långsiktigt hållbara lösningar, med sänkta kostnader och minskade CO2-utsläpp i fokus.

En trygg och komplett installationspartner
Eftersom industrimiljöer kan innebära olika säkerhetsrisker har våra tekniker självklart alltid rätt kunskap och utrustning. Alla utbildas och uppdateras regelbundet kring nya regler och tekniker. Vi är även auktoriserade via Heta arbeten och Säker Vatten. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Johan Wennberg 0725-948433 E-post