Säker­ställ dina projekt med vår kompe­tens och erfaren­het

Är du en bygg­lednings­konsult eller arkitekt som behöver hjälp med planering och ut­förande? Tillsammans ser vi till att du går i mål med ditt projekt. Samtidigt som du sparar både tid och pengar.

Med vår samlade kunskap kring hur alla installationer samverkar föreslår vi alltid kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar. Oavsett om det gäller att få ner CO2-avtryck eller välja rätt typ av uppvärmning som passar byggnadens energibehov. Våra kalkylatorer kan dessutom se över kostnadsberäkningarna så att ekonomin verkligen håller hela vägen. 

Du kan samarbeta med oss under hela processens gång, men vi kommer gärna in så tidigt som möjligt. Då kan vi vara med och hjälpa dig att ta fram fullständiga systemhandlingar med bättre råd kring lösningar, teknik och ekonomi. Vi kan också ta fram alternativa lösningar som kan vara billigare, enklare att drifta eller mer miljövänliga. Eftersom vi själva är både konsulter, VVS och entreprenörer har vi ett naturligt gränsöverskridande tankesätt. Vi kan därmed planera för hela vägen från start till mål. På riktigt. 

En trygg och komplett installationspartner
Under projektets gång finns en kontaktperson som svarar på alla frågor som dyker upp på vägen. Vi håller dig ständigt informerad genom en öppen dialog och transparenta avstämningar på givna intervall. Du får alltid snabba svar från oss, och framförallt en korrekt prisbild, vilket ger din kund en reell prisförväntan. 

Vi är certifierade inom OVK och Energiingenjörer och auktoriserade inom Säker Vatten och Heta arbeten. Vi är även AAA-och AA-ratade och har tilldelats nordiskt tillväxtcertifikat.

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Johan Friberg 0725-948440 E-post