Energi­optimera och kostnads­effekti­visera
med en erfaren och certi­fierad partner

Med lång erfarenhet av uppdrag inom offentliga verksamheter är Brion en trygg partner som tar fram miljösmarta lösningar med kostnad och hållbarhet i fokus. 

Som heltäckande installationsbolag har vi bred erfarenhet av uppdrag inom offentliga verksamheter som skolor, sjukhus, äldreboenden, kontor, bostäder, industrier och lantbruk. 

Tillsammans med våra duktiga medarbetare hjälper vi våra kunder att sänka kostnader och minska CO2-avtryck.

En trygg och komplett installationspartner
Som partner är vi trygga och långsiktiga. Vår storlek som koncern innebär att det alltid finns gott om resurser. Tack vare våra detaljerade kostnadskalkyler säkerställer vi ett lyckat projekt från start till mål. 

Vi arbetar enligt Fr2000 och innehar högsta certifieringen inom injustering, ventilation, energideklaration, Cert K och OVK. Vi är auktoriserade inom Säker Vatten och Heta arbeten och våra elektriker är registrerade inom Elsäkerhetsverket. Vi är dessutom AAA-och AA-ratade samt tilldelade nordiskt tillväxtcertifikat.

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Fredrik Hennström 0725-948455 E-post