Brion El – Uppgradera och installera energi­optimerade system med rätt kompetens

Brion El tar hand allt från hela entreprenader till löpande service­arbete. Vi arbetar med alla typer av fastigheter som för­skolor, ny­produktioner och bostads­rätts­föreningar.

Bland våra uppdragsgivare finns förskolor, nyproduktioner, kommuner, regioner och bostadsrättsföreningar och uppdragen varierar mellan 150 000 och 30 miljoner kronor. De skiljer sig ofta åt och kan bestå av allt från serviceuppdrag till hantering av komplexa system och integrerade helhetsåtaganden. Eller installationer i produktionskök och avancerad teknik i mötessalar. 

En trygg och komplett installationspartner
Tillsammans med vårt team bestående av kalkylator, projektledare, serviceledare och certifierade elektriker energieffektiviserar vi och skapar hållbara installationer, som håller kostnaderna nere. Med vårt ansvarstagande team driver vi projekten framåt och installerar en klimatsmart framtid.

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Den tydligaste teknikutvecklingen inom ventilation ligger framförallt inom styrningen av våra system. Där jobbar vi tätt med samarbetspartners för att skapa rätt lösningar. Annars ligger den stora utvecklingen inom ventilation i att matcha de högre kraven på analys och innovationsförmåga. Därför vill vi alltid komma in tidigt i processerna. Mycket går självklart också att justera i efterhand. Men det är enklare och mer kostnadseffektivt att göra rätt från början. 

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Niclas Nyberg 0761-805423 E-post

Referensuppdrag