Brion Kyla – Behåll rätt temperatur med smart teknik och snabb service

 

Brion Kyla hjälper till med allt från hela entreprenader till akuta service­uppdrag för hotell, kontor, skol- och restaurang­kök och industrier. 

Vi tar oss an uppdrag som skiljer sig åt i både budget och storlek på aggregat och maskiner. Om dagarna arbetar vi med allt från ventilation- och kylombyggnader för hela transportkontor till montage av datakylaggregat och utbyte av komfortkyla inom hotellverksamheter. Vi ser också till att sakerna fungerar, oavsett om det är restaurangkylskåp, kylsplittar eller stora komfortmaskiner för köpcenter och kontorsbyggnader. Alltid med kostnad och energi i fokus. 

I våra mer komplexa uppdrag inom sjukhus och laboratorium är vi alltid med från början i projekten. Då arbetar vi intensivt med projektörerna för att hitta rätt lösningar. När det gäller våra serviceuppdrag är det viktigaste att vi snabbt kan vara på plats hos hyresgästen och få igång allting igen.

En trygg och komplett installationspartner
Vårt team består av styrtekniker, kyl- och ventilationstekniker samt injustering- och OVK-tekniker. Vid behov stärker vi upp med underentreprenörer som hanterar styrfunktionerna, för att klara av alla komplexa samband. 

Vi arbetar också ofta tekniköverskridande inom Brion. För det är då vi är som bäst – när alla teknikgrenarna samverkar. Gärna i installationstunga uppdrag där system och anläggningar integrerar med styrning och övervakning. 

Inom kyla har vi både kyl- och trycksättningsackreditering för bolaget samt personliga certifieringar. Inom ventilation har vi OVK-certifiering, injusteringsutbildning och auktorisationstyp B för el. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Den största utvecklingen inom vår bransch sker i omställningen till naturliga köldmedier. Det ställer krav på att vi håller oss uppdaterade inom den nya tekniken. Vi utbildar oss därför kontinuerligt för att hela tiden ligga i framkant. Teknikutvecklingen ligger också till stor del inom styrningen av våra system. I dagsläget löser vi det med hjälp av underentreprenörer. 

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Jörgen Lundgren 0721-449503 E-post

Referensuppdrag