Brion Rör – Installera smarta helhets­lösningar som håller i längden

 

Brion Rör hanterar och installerar rör- och vatten­ledningar och minskar risken för framtida skador och olyckor. Bland våra uppdrags­givare finns förskolor, ny­produktioner, bostads­rätts­föreningar, skolor, kontor, butiker, bostads­rätter, industrier, sjukhus och laboratorier.

Vi hjälper till med alla typer av installationer i varierande storlek och komplexitet. I dagsläget består våra vanligaste uppdrag av större ombyggnadsprojekt samt rörinstallationer i bostäder och kontor. Med vår kompetens och erfarenhet från skolor, kontor, butiker, bostadsrätter, industrier, sjukhus och laboratorier hittar vi kostnadseffektiva lösningar som håller i längden.

En trygg och komplett installationspartner

Vårt team består av rörläggare, projektledare, kalkylator och administratörer. Alla våra montörer är auktoriserade och certifierande inom Säker vatten, gas, medicinska gaser samt lödning och svets. Vi arbetar också ständigt i projekt med Breeam, LEED och Miljöbyggnad, därför har vi som vana att tänka och agera hållbart. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Utvecklingen inom rör går främst mot kostnadseffektiva energilösningar som utfasning av fjärrvärme och byte till värmepumpslösningar med solceller. Där arbetar vi med installatörer från olika discipliner för att hitta rätt lösningar. Även den den digitala utvecklingen tar stora kliv. Vilket vi bemöter genom att investera i fler digitala verktyg som läser av ritningar, hanterar avvikelser och KMA.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Lennart Karlsson 0725-948410 E-post

Referensuppdrag