Service — Öka byggnadens livslängd med en professionell och pålitlig servicepartner

Brion Service hjälper till med löpande underhåll, akuta åtgärder och om­byggnationer. Det gör att anläggningar och system håller längre samtidigt som de blir både mer energi­optimerade och kostnad­seffektiva. 

På Brion erbjuder vi multidisciplinär och teknikspecifik service. Vi kan komma in för enstaka uppdrag men vi erbjuder också serviceavtal som ger våra beställare en trygg helhetslösning. Då lär vi oss dessutom kundens byggnader, installationer och behov. Det minskar tidsåtgången för service och reparationer ur ett längre perspektiv. Därmed blir vi mer effektiva och kan komma med ännu bättre lösningar. Som att göra rätt sorts energioptimering, vilket kan få ner energikostnaderna med flera hundra tusen.

En snabb och komplett servicepartner
Vi har service integrerat i samtliga bolag på alla orter. Det innebär en bredd i utförande och kompetens, och att vi snabbt kan vara på plats. Om det behövs kan vi också projektera lösningar och handlingar för serviceuppdrag. Eftersom vi inte har några mellanhänder för våra tekniker dialogen direkt med dig, och återkopplar alltid efter varje besök.

Vi vi innehar högsta certifieringen inom OVK och injustering. I vårt team finns också flera certifierade energiexperter. Vi arbetar enligt Fr2000 och använder oss av unika serviceprotokoll för varje anläggning. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Anders Bådholm 0725-948438 E-post

Referensuppdrag