Brion Solenergi — allt från extern projekt­ledning till hela entre­prenader inom samhälls­byggnader och kom­mers­iella fastig­heter.

Vi vill göra det självklart att handla solenergi tidigt under projekteringen. Därför gör vi det enkelt att ta steget mot lägre elkostnader och ett bättre klimat med solenergi. Vi kan gå in som konsulter eller ta oss an rena entre­prenader på tak och mark. 

Bland våra kunder finns fastighetsägare, energispecialister, konsulter, byggare, elektriker och arkitekter. Några av dem har redan solenergi medan andra planerar att ställa om och behöver handla upp en anläggning. 

Våra uppdrag består till viss del av befintliga kommersiella fastigheter. Där brukar vi få helhelsanvaret för allt från taksäkerhet, lyft och el till styrning och samordning. Men flest uppdrag har vi inom nyproduktioner. Då hjälper vi till redan i projekteringen och hittar de bästa och mest lönsamma investeringarna kring solel. Det är också då vi kan göra en bättre analys utifrån hållbarhetsaspekter och ställa oss frågor som “var” och “varför”, eftersom målet för oss inte är att bara maxa taken. Ju tidigare vi kommer med i processen desto större möjlighet får vi även att säkerställa att vår del bara flyter på. 

En trygg och komplett installationspartner
Med vårt team av projektledare, projektör, arbetsledare, montör, elektriker och säljare kan vi komma in tidigt och lösa utmaningarna innan de blir eventuella problem. Som att se över energiberäkningen en extra gång så att solcellsanläggningen inte blir större än nödvändigt, och kan leverera energin som krävs. Som partner är vi trygga och öppna, både internt och externt. Vi tummar aldrig på taksäkerheten och våra montörer har alla behörigheter och certifikat som krävs. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Utvecklingen inom solenergi handlar till stor del om att branschen fortsätter växa och att marginalerna ökar på lång sikt. Vi håller oss uppdaterade genom att hålla örat mot marken och går på olika mässor för att prata med leverantörer och fabriker. Samtidigt utbildar vi våra medarbetare inom bland annat solenergi och extern projektledning för att bli ännu bättre på att installera en klimatintelligent framtid.

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Olle Blandin 0704-838881 E-post

Energi­optimering och en intäkts­källa i ett. Hyr ut ditt tak och sänk din kilo­watt­kostnad.

Så funkar vår energioptimering

Steg 1 - En tom takyta kan bli energi­optimering och en intäkts­källa i ett. Hyr ut ditt tak till Brion.
Du hyr ut ditt tak till Brion.
Steg 2 - Brion installerar och driftar kostnadsfritt solceller på ditt tak.
Brion Solenergi installerar, och driftar,
kostnadsfritt solceller på ditt tak.
Steg 3 - Du, eller din hyresgäst köper all som produceras från 1,5 kr/kWh
Du, eller din hyresgäst, köper all
el som produceras från 1,5kr/kWh

Varför energioptimera

Sänkta el­kostnader

På kort sikt (minst ett år) får du ett väsentlig lägre elpris än vad de traditionella kraftleverantörerna erbjuder.

Trygghet

Att ha ett bestämt kWh-pris i osäkra tider ger trygghet och bättre kontroll på kostnader.

Intäkter

Den el som du inte förbrukar kan du sälja till marknaden
och därmed få en intäkt.

Attraktions­­värde

Fördelen som fastighetsägare är att du får en konkurrensfördel genom att kunna erbjuda dina hyresgäster ett lägre elpris jämfört med marknaden.

Så räknas din energibesparing ut

Din kalkyl bygger på fem olika faktorer som påverkar din energikostnad och potentiella intäkter. Här är ett exempel på hur en uträkning kan se ut:

Fastighetens förbrukning: 361 831 kWh/år
Tillgänglig takarea: 2 000 kvm
Installerad kapacitet: 500kWp som ger ca 410 000kWh/år
Elpris: 1,5kr/kWh på avtalstiden 10 år
Intäkt takhyra/år: 20 000 kr
Intäkt fsg av överskott: 48 169 kWh x 2kr/kWh = 96338 kr

Utformat av
fastighetsägare

Eftersom konceptet är utvecklats tillsammans med fastighetsägare finns det ett par smarta saker som vi tycker är värda att nämna:

  • Brion sköter all drift och eventuella garantiåtaganden av anläggningen.
  • Efter avtalstiden har du möjlighet att köpa loss anläggningen för en avtalad summa av entreprenadkostnaden.
  • Efter avtalstiden kan du också välja att teckna ett nytt avtal med ett nytt avtalat pris per kWh/år.
  • Hyresgästen/fastighetsägaren står kvar på el-abonnemanget.

Få en kalkyl för din fastighet

Vill du veta hur vi kan sänka dina kilowattkostnader och göra ditt tak till en intäkt? Hör av dig så tar jag fram en kostnadsfri kalkyl.

Olle Blandin 0704-838881 E-post

Sänk fastighetens energi­kostnad och minska ditt CO2-avtryck

Brion kan hjälpa till med energi­optimering för industri, kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. Följ länken så kan du se några exempel, effekter och hur det går till.

Läs mer om Energioptimering