Brion Solenergi — allt från extern projekt­ledning till hela entre­prenader inom samhälls­byggnader och kom­mers­iella fastig­heter.

Vi vill göra det självklart att handla solenergi tidigt under projekteringen. Därför gör vi det enkelt att ta steget mot lägre elkostnader och ett bättre klimat med solenergi. Vi kan gå in som konsulter eller ta oss an rena entre­prenader på tak och mark. 

Bland våra kunder finns fastighetsägare, energispecialister, konsulter, byggare, elektriker och arkitekter. Några av dem har redan solenergi medan andra planerar att ställa om och behöver handla upp en anläggning. 

Våra uppdrag består till viss del av befintliga kommersiella fastigheter. Där brukar vi få helhelsanvaret för allt från taksäkerhet, lyft och el till styrning och samordning. Men flest uppdrag har vi inom nyproduktioner. Då hjälper vi till redan i projekteringen och hittar de bästa och mest lönsamma investeringarna kring solel. Det är också då vi kan göra en bättre analys utifrån hållbarhetsaspekter och ställa oss frågor som “var” och “varför”, eftersom målet för oss inte är att bara maxa taken. Ju tidigare vi kommer med i processen desto större möjlighet får vi även att säkerställa att vår del bara flyter på. 

En trygg och komplett installationspartner
Med vårt team av projektledare, projektör, arbetsledare, montör, elektriker och säljare kan vi komma in tidigt och lösa utmaningarna innan de blir eventuella problem. Som att se över energiberäkningen en extra gång så att solcellsanläggningen inte blir större än nödvändigt, och kan leverera energin som krävs. Som partner är vi trygga och öppna, både internt och externt. Vi tummar aldrig på taksäkerheten och våra montörer har alla behörigheter och certifikat som krävs. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Utvecklingen inom solenergi handlar till stor del om att branschen fortsätter växa och att marginalerna ökar på lång sikt. Vi håller oss uppdaterade genom att hålla örat mot marken och går på olika mässor för att prata med leverantörer och fabriker. Samtidigt utbildar vi våra medarbetare inom bland annat solenergi och extern projektledning för att bli ännu bättre på att installera en klimatintelligent framtid.

Referensuppdrag

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Olle Blandin 0704-838881 E-post

Sänk elkostnaden till 1:50kr/kWh och minska ditt CO2-avtryck

Brion Ecoline är energioptimering och en intäktskälla i ett. Med vår lösning sänker du din kilowattkostnad med ett väsentligt lägre elpris än vad de traditionella kraftleverantörerna kan erbjuda.

Till Brion Ecoline