Brion Teknik – Optimera och energieffektivisera med tekniksmarta lösningar

Vi erbjuder kompletta servicetjänster och mindre entreprenader till fastighetsägare och entreprenörer. Tack vare egna VVS-projektörer kan vi både ta fram handlingar för energioptimerande lösningar, och installera dem.

Brion Teknik består av flera teknikkompetenser och utför allt från de minsta serviceuppdragen upp till entreprenader på flera miljoner kronor. I flera av våra uppdrag arbetar vi med att kombinera våra olika kompetenser och skapa en hållbar helhet. Som exempel kan nämnas framtidens kombinationslösningar. De involverar ofta solel, laddstationer och ackumulering av el och varmvatten. Dessa lösningar skapar ett unikt och kostnadseffektivt sätt att ta till vara på solens energi. Självklart projekterar vi även helhetslösningar från ax till limpa.

Vårt team består av behöriga VVS-konsulter, rörmontörer, elektriker och projektledare. Men vi har också tiotals VVS-projektörer som tar fram handlingar från grunden, till både interna och externa kunder. Vi är auktoriserade inom Säker vatten och Heta arbeten samt certifierade energiexperter och inom ECY, mobila arbetsplattformar samt BAS-p och BAS-u. 

En trygg och komplett installationspartner

Vårt team består av rörläggare, projektledare, kalkylator och administratörer. Alla våra montörer är auktoriserade och certifierande inom Säker vatten, gas, medicinska gaser samt lödning och svets. Vi arbetar också ständigt i projekt med Breeam, LEED och Miljöbyggnad, därför har vi som vana att tänka och agera hållbart. 

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Vi arbetar med en stor variation av projekt och uppdrag som spänner över både konstruktion och utförande är vi tvungna att hålla oss informerade om nya regler såväl som ny teknik. Vi är inte rädda för att anamma nya metoder. Till exempel är vi ett av få bolag med REVIT som huvudprogramvara när det gäller VVS-konstruktion.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Johan Friberg 0725-948440 E-post

Referensuppdrag