Brion Ventilation – Energi­effektivisera med innovativa och skräddar­sydda helhets­lösningar 

Brion Ventilation tar hand om analys, installation och service för alla typer av fastigheter som bostäder, kontor, sjuk­vård och industrier. Inget uppdrag för stort eller komplext för oss. 

Med vår erfarenhet från lägenhetsprojekt, forskningsanläggningar, sjukhus, industrier och kontor är vi riktigt duktiga på att ta fram kluriga lösningar och skräddarsydda ventilationssystem. 

För att hitta rätt lösningar i känsliga miljöer, som sjukhus och laboratorier, arbetar vi intensivt i projekteringen med projektörerna. När det gäller lägenhetsprojekt präglas de mer av handlingskraft och flexibilitet. Då är det de ledande montörernas kunskap och engagemang som driver projektet framåt, redan från början. Alltid med funktion, kostnad och energiåtgång som viktiga parametrar.

Våra projektledare, kalkylatorer, tekniker, injusterare och montörer letar alltid efter nya vägar och infallsvinklar som hjälper våra kunder att sänka kostnader och minska CO2-avtryck. Som i vissa fall där vi har justerat rambeskrivningen för att föreslå en helt annan lösning som ger större effekt. För med rätt ögon på ett problem kan det gå att justera ned en kyleffekt på 1200 kw till 480 kw.

Med flexibilitet och snabba beslut 
Brion är ett decentraliserat bolag där ansvar och beslutsfattande delegeras ut i organisationen. Beslutsvägarna blir därmed kortare och teamet får större frihet. Det gör oss snabbrörliga och flexibla samtidigt som kreativiteten och innovationskraften ökar. Att vi dessutom kan kombinera Brion-gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss ännu mer effektiva och unika.

Partnering för lyckade projekt
Vi arbetar gärna inom samverkansformen partnering. Med öppen kommunikation och hög transparens blir processen mer effektiv och genererar bättre tid- och kostnadskontroll över projektet. 

Med sikte på framtiden
Den tydligaste teknikutvecklingen inom ventilation ligger framförallt inom styrningen av våra system. Där jobbar vi tätt med samarbetspartners för att skapa rätt lösningar. Annars ligger den stora utvecklingen inom ventilation i att matcha de högre kraven på analys och innovationsförmåga. Därför vill vi alltid komma in tidigt i processerna. Mycket går självklart också att justera i efterhand. Men det är enklare och mer kostnadseffektivt att göra rätt från början. 

Vad kan jag hjälpa dig med?

Behöver du någon att bolla din idé och lösning med? Söker du en installationspartner? Behöver du snabb återkoppling om drift, underhåll eller service? Hör av dig så löser vi det.

Niclas Engström 0725-948403 E-post

Referensuppdrag