En del av teamet. Aldrig en i mängden.

Ibland vill eller behöver man byta jobb för att utvecklas, prova något nytt eller för att livspusslet har förändrats. Men i vår bransch är en av de stora utmaningarna att välja rätt arbetsplats.

I små bolag finns de väloljade teamen med familjär stämning, energin och drivkraft. Det går snabbt att fatta beslut, och alla har sina tydliga roller.

Men det är också svårare att ta sig an större projekt och att utvecklas i sin yrkesroll.

I ett större bolag finns det däremot fler resurser för att ta de stora uppdragen och göra skillnad i samhället.

Men sådana bolag sväller ofta i storlek, medan sammanhållningen blir sämre, och medarbetarna blir till siffror som skickas runt.

Tänk, om man kunde slå ihop det bästa av världar?

Det kan man, och det gjorde vi, med Brion.

Bli 1 av 30 istället för 1 av 13 000

Lösningen blev ett de­centraliserat bolag. Det betyder att makten flyttas ut i organisationen, så att rätt person, kan ta rätt beslut. Brion består av flera mindre bolag där varje team byggs utifrån ett teknik­område. Då sätts ditt hantverk och kunnande i fokus. Istället för att bli 1/13 000 blir du 1/30. Alla tids­krävande uppgifter som intern­rapportering och andra andra onödiga administrativa upp­gifter slipper du. Du ska göra det du är bäst på.­
Inget annat.

Upplev små­bolagsenergi
med stor­bolags­kraft.

Brion är idag sex olika bolag och teknikområden. Och vi växer. Det innebär att vi kan ta oss an fler och större spännande uppdrag eftersom varje enskilt bolag stöttas i gruppen. Tack vare stabil ekonomi och ökande kompetens kan vi säga ja till större uppdrag.

Små­bolagsenergi
med stor­bolags­kraft:

 • Ett sammanhang med syfte

 • Frihet att växa och utvecklas

 • Kontroll och flexibilitet i vardagen

 • Korta beslutsvägar

 • Tydliga förväntningar

 • Stark sammanhållning

 • Stöttning när det behövs

 • Göra det du är bäst på

Utveckling & Utbildning

Vill man så
ska man

Hälsa & omtanke

Det lilla bolaget
där alla syns

Förmåner

Långvariga och inte
konjunkturkänsliga

Säkerhet

En för alla.
Alla för en.

Det är vad
vi erbjuder

Nu till vad vi räknar
med från dig

Vår kultur och
värderingar

Kultur &
värderingar

Allting hänger ihop. Brion blir inte den bästa arbets­platsen om inte alla med­arbetare tar ansvar för den. Därför kräver vi att alla på Brion kan leva upp till våra gem­ensamma värd­eringar som samman­fattas av våra fyra ledord. Hos oss används de som ett filter i alla våra projekt och relationer. De är grunden i vårt besluts­fattande, vårt bränsle till kreativa lösningar och krav för hur man ska agera. De är mer än bara ord. De är våra strategiska väg­visare.

Kultur &
värderingar

 • Ärlighet

  Vi genomför det vi säger vi skall göra, i rätt tid till rätt kvalitet. Vi håller vad vi lovar. Kunder, leverantörer och medarbetare skall alltid kunna lita på det vi säger. Vi tar ansvar för våra handlingar och är stolta över det arbete vi utför.

 • Handlingskraft

  Vi tar tag i både möjligheter och problem utan fördröjning. Det är kort väg från beslut till handling. Vi hjälps åt internt, en för alla och alla för en, och kunden skall känna att det händer något när hen vill ha något utfört. Vi är raka och tydliga i vår kommunikation.

 • Innovation

  Vi är modiga och vågar tänka i nya banor. Vi vågar ifrågasätta gamla modeller både vad gäller ledning och projekt, allt för att kunna leverera bästa resultat till kunden. Vi är nyfikna på ny teknik och håller oss uppdaterade för att kunna gör bättre affärer och leverera bättre produkter.

 • Omtanke

  I våra beslut och handlingar skall vi vara omtänksamma om både personal och kunder. Vi värnar om varandra. Alla lika eller olika är lika mycket värda. Både personal och kunder skall känna att vi ser dem och att vi bryr oss om hur deras verksamhet går och hur de personligen mår.

Så här är det att
jobba på Brion...

En tekniker. En serviceledare. En avdelningschef. Tre Brion-medarbetare.

...och så här
går snacket.

 • ”På Brion är man friare, får tänka själv, förslag kommer till tals.”

 • ”Framåtanda. Man vill växa.”

 • ”Jag vill inte bara vara i ett företag som är framgångsrik och bra. Helst skulle jag vilja att vi kunde lämna ett större och viktigare avtryck. Att man ser på Brion som några som förde med sig något som var positivt för hela samhället”

 • ”Vi snackar inte om vad vi SKA göra. Vi GÖR och låter jobben sköta snacket.”

 • ”Det finns ett driv och ett engagemang på alla fronter. Jag vill ge och få andra att växa.”

 • ”Brion är ett stort bolag, med småskalig snabbhet och lätt att komma framåt”

 • ”Vi växer genom att göra rätt. Inte genom att köpa omsättning.”

 • ”Bra kollegor. Engagerade, jobbar hårt.”

Nöjda kunder märks på affärerna, och vår tillväxt ser väldigt god ut. Under våra fyra första år har vi uppnått flera viktiga mål. En del skryter vi gärna extra om:

12 st

Antal bolag vi startat upp i gruppen

0,5 mdr

Mdr i omsättning passerade vi på fyra år

AAA

Kreditrating vi fick på rekordkort tid

200+

Antal anställda i gruppen

6 st

Teknikgrenar

57%

av de som sagt upp sig har kommit tillbaka

Är du redo att lämna mängden och bli en i teamet?

Se våra lediga tjänster, eller hur du kan starta ett Brion i din del av Sverige.

Utveckling & Utbildning

Vill man så ska man

Att utvecklas och vidareutbilda sig inom sitt yrke, är något vi stöttar och uppmuntrar. För vi vet att medarbetare med förnyad och vässad kompetens känner sig tryggare i sin yrkesroll samtidigt som produktiviteten och konkurrenskraften ökar. Även personlig utveckling är en värdefull investering som vi gör, för att våra medarbetare ska utmanas och behålla sin motivation och drivkraft.

Hälsa & omtanke

Det lilla bolaget där alla syns

Regelbunden motion och en god hälsa minskar risken för förslitningsskador, stress, arbetsskador och sjukfrånvaro. Därför har vi tillgång till friskvård, företagsvård och hälsoundersökningar vid behov. Vi är också med i Team BRA och utför olika aktiviteter tillsammans samtidigt som vi bidrar till en god sak. Vi följer även regelbundet upp hur alla mår genom olika digitala verktyg, men främst genom att vi pratar med varandra. Det är en av de största fördelarna med våra små team, vi ser och tar hand om varandra.

Förmåner

Långvariga och inte konjunkturkänsliga

En viktig aspekt i våra förmåner är att de ska vara flexibla. Därför tillämpar vi individuella löner och pensionsavsättningar. Vill man så kan man dessutom använda sin bil som förmånsbil och få sin bonus eller ackord som pensionsavsättning.

Säkerhet

En för alla. Alla för en.

Genom att tänka på säkerheten i förväg förebygger vi olyckor, samtidigt som vi skapar en säker arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Och vi förväntar oss att vi tillsammans tar vårt ansvar, när det behövs. För på Brion ska alla hålla. Både fysiskt och psykiskt.

Till toppen

Jag är intresserad av att starta ett Brion

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Här börjar din optimala affär

Fyll i dina uppgifter och få ett exempel på rapport

*” anger obligatoriska fält

Kontakt Energioptimering

Har du frågor om Energioptimering? Hör av dig, så svarar vi så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.