Brion etablerar Ventilation i Borås och Skövde

Brion etablerar två nya bolag, båda inom ventilation. Under Niclas Engströms Brion ventilation AB, startar vi Brion ventilation Borås AB. Etableringen startades under senhösten 2022 av Niclas Engström och leds nu mer av Diana Folke. Etableringen har kommit i gång väl och producerar för fullt. Målet är att omsätta 40-50 miljoner inom 2-.3 år. Diana…

Brion installerar Vs när DSV uppför nytt lager

Brion Vs Malmö har skrivit kontrakt med byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att utföra VS-entreprenaden på DSV´s nya lagerbyggnad i Landskrona. Ordersumman är på cirka 60 miljoner.

Byggnaden som är på totalt 175.000 kvadratmeter blir nordens största logistikbyggnad. Byggnaden som uppförs tillsammans med en befintlig byggnad skall bli ett logistikcentrum för att serva marknaderna i Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige.

Brion tar nytt VVs partneringprojekt åt BRA Bygg

Brion rör och Brion Ventilation har fått kontraktet att utföra VVs-installationerna åt BRA Bygg i byggnationen av World of Volvo – Göteborgs nya landmärke. Projektet är det största partneringprojektet hittills för Brion och omfattar 45,000m2 parkeringshus och 22,000 m2 huvudbyggnad. World of Volvo kommer att bli en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt…

Brion presenterar preliminärt bokslut 2021

Brion stänger böckerna för 2021 och kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Bolaget verkar och lever med den uppsatta strategin i vår affärsplan. De mål vi satta upp för 2021 har vi klarat av väl. Vi är ett bolag under stark tillväxt och 2021 var inget undantag. Med en tillväxt på 30% når…

Brion Installation & Service tar vs uppdrag åt SERNEKE

Brion Rör har fått uppdraget av Serneke att utföra fas 1-projektering i ett partneringprojekt där Hemsö och Karlastaden Utveckling AB skall uppföra ett kvarter i Karlastaden kallat Capella. Kvarteret skall i Hemsös del innehålla verksamheter för vård, omsorg och skola samt för Karlastaden Utveckling bostäder. Vård-, omsorg- och skolbyggnaderna omfattar ca 12.000 BTA och hyresrätterna…

Brion Installation & Service Lanserar BrionEcoline

BrionEcoline är Brions samlade koncept med energismarta lösningar för energisparande i fastigheter, presenterat på en informativ portal: www.brionecoline.se Denna satsning på energismarta lösningar, riktar sig främst till kommersiella kunder och bostadsrättsföreningar. Brion har i samband med lanseringen även tagit fram en finansieringsmodell för att underlätta kommersiella gröna investeringar. Läs hela pressreleasen här

Brion startar kylverksamhet i Syd

Nu blir det kallt! Brion startar sitt första kylbolag, med bas i Malmö. Brion Kyla och Ventilationsservice syd AB är det officiella namnet och är en viktig byggsten i Brions affärsplan vad gäller breddandet av teknikerbjudandet. Bolaget kommer organisatoriskt att ligga under Brion Vs Skåne. Satsningen på just kyla med tillhörande ventilationsservice är en del…

Brion presenterar ny Affärsplan

Brion koncernen presenterar sin nya affärsplan som sträcker sig in i 2023 med nya mål och utmaningar. Brion växer i enlighet med affärsplanen endast organiskt och de finansiella målen är högt ställda med krav på ordning och reda, allt för att bygga en koncern där både kunder och personal kan känna sig trygga med Brion.…

Brion rivstartar de nya året inom Solenergi

Brion Solenergi AB ökar omsättningen med tre nya intressanta projekt. Två mer konventionella och ett projekt inom ramen för BrionEcoline med en så kallad grön finansiering. Totalt är volymökningen på 6,3 miljoner och den totala CO2 besparingen ligger på ca 735.000kg/år. För Ästad Vingård installerar Brion en solpark på 500kWp. Finansieringen sker genom Brions samarbetspartner…