Brion etablerar Ventilation i Borås och Skövde

Brion etablerar två nya bolag, båda inom ventilation.

Under Niclas Engströms Brion ventilation AB, startar vi Brion ventilation Borås AB. Etableringen startades under senhösten 2022 av Niclas Engström och leds nu mer av Diana Folke. Etableringen har kommit i gång väl och producerar för fullt. Målet är att omsätta 40-50 miljoner inom 2-.3 år. Diana har lång erfarenhet av att driva och leda arbetet för liknande etableringar. Med erfarenhet både från entreprenadverksamhet samt serviceverksamhet och utbildningsverksamhet inom teknisk ventilation, passar både Diana och placeringen av Borås väl in i Brions övergripande affärsplan.

Brion startar även ventilationsverksamhet i Skaraborg. Bolaget är organisatoriskt placerat direkt under Brion Invest. Starten av bolaget har letts av Johan Wennberg och Anders Bådholm men kommer framgent att ledas av Carl Henrik Henrysson. Carl-Henrik har lång och mångårig erfarenhet av att driva och leda ventilationsenheter och har ansvarat för stora entreprenader och partneringuppdrag som passar Brions profil väl. Etableringen förväntas inom 2-3 år omsätta mellan 60-70 miljoner

”Etableringarna i Borås och Skaraborg ligger helt i Linje med Brions affärsplan och våra tillväxtmål. Att vi med vårt delägarkoncept kan få till oss så pass kompetenta personer som Carl-Henrik och Diana visar att vår modell fungerar och det skall bli spännande att se både personerna och etableringarna växa under kommande år. I och med dessa etableringar så ökar vi dessutom våra möjligheter att ta projekt i andra geografiska områden i nordöstlig riktning” säger Anders Bådholm koncern vd på Brion.

Frågor angående projektet besvaras av Anders Bådholm

Email:             anders.badholm@briongruppen.se

Tel:                0725-94 84 38