Brion Installation & Service tar vs uppdrag åt SERNEKE

Brion Rör har fått uppdraget av Serneke att utföra fas 1-projektering i ett partneringprojekt där Hemsö och Karlastaden Utveckling AB skall uppföra ett kvarter i Karlastaden kallat Capella. Kvarteret skall i Hemsös del innehålla verksamheter för vård, omsorg och skola samt för Karlastaden Utveckling bostäder. Vård-, omsorg- och skolbyggnaderna omfattar ca 12.000 BTA och hyresrätterna ca 15.000 BTA

Läs hela pressreleasen här