Brion Installation & Service Vs Skåne tar domstolsbyggnaden i Malmö

Brion Vs Malmö har skrivit kontrakt med PEAB för Vs installationerna till Domstolsverket i Malmö. Projektet är en nybyggnation för i huvudsak Domstolsverkets verksamheter. Byggnaden har en gemensam grund i de 4 första våningarna och kommer sen att delas upp på fem torn i olika höjder. Projektet är igång med projektering, där Brion Teknik är vs projektör. Byggnaden beräknas vara färdigställd under Q3 2022. Ordervolymen är på 29 miljoner för Brions del och kommer sysselsätta i snitt 1 projektledare och 5 montörer.

Läs hela pressreleasen här