Brion installerar Vs när DSV uppför nytt lager

Brion Vs Malmö har skrivit kontrakt med byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att utföra VS-entreprenaden på DSV´s nya lagerbyggnad i Landskrona. Ordersumman är på cirka 60 miljoner.

Byggnaden som är på totalt 175.000 kvadratmeter blir nordens största logistikbyggnad. Byggnaden som uppförs tillsammans med en befintlig byggnad skall bli ett logistikcentrum för att serva marknaderna i Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige.

Projektet, som är en totalentreprenad, har redan startats upp med en omfattande projektering. Produktionen beräknas starta i Mars och projektet skall vara klart för inflyttning i Q2-2024. Projektet fokuserar på miljön och skall certifieras enligt BREEAM, delar av lagret kommer att vara automatiserat.

”Det känns riktigt bra att få uppdraget att utföra Vs entreprenaden på DSVs nya lager i Landskrona. Att få vara med i ett projekt av denna omfattning kräver, och kommer att kräva, mycket av alla inblandade både i projekteringen och i utförandet. Vi kommer som mest att vara två tjänstemän och cirka 15-20 montörer på plats. Vi på Brion är vana vid stora projekt och vet hur vi ska planera för att uppnå kundens krav. Samarbetet med vår beställare Tommy Allström Byggproduktion har utvecklat sig väldigt bra och vi ser fram emot att uppföra nordens största byggnad tillsammans. ” säger Jonas Andersson på Brion.

Frågor angående projektet besvaras av Jonas Andersson

Email:             jonas.andersson@briongruppen.se

Tel:                0761 – 80 54 12