Brion preliminärt bokslut 2019

Brion lägger ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. 2019 års preliminära resultat visar på en god lönsamhet och en hög organisk tillväxttakt. Omsättningen ökar med 110% till 249 (118) miljoner och vinsten ökar med över 400% till 18 (3,3) miljoner i vinst, ebita 7,2%. Resultatet rensat på engångsposter, för Brions nyetableringar och IT satsningar, landar på 20,2 miljoner en ebita nivå på 8,1%. Kvartal 4 enskilt omsätter Brion 89 miljoner med en ebita vinst på 10,9%.

Läs hela pressreleasen här