Brion presenterar ny Affärsplan

Brion koncernen presenterar sin nya affärsplan som sträcker sig in i 2023 med nya mål och utmaningar. Brion växer i enlighet med affärsplanen endast organiskt och de finansiella målen är högt ställda med krav på ordning och reda, allt för att bygga en koncern där både kunder och personal kan känna sig trygga med Brion. Koncernen skall växa men det enskilda bolaget skall inte bli för stort. Brion växer genom etableringar på fler orter.

Ledorden ärlighet, handlingskraft, innovation och omtanke är viktiga byggstenar i det framtida koncernbygget och framför allt har omtanke en särskild plats i alla bolag.

Brion ser en gynnsam marknad kommande år och ett antal nyetableringar ligger i korten. Målet är att i slutet 2024 omsätta ca 900 miljoner och att växa dit med sunda finanser med fokus på likviditet, soliditet och kassaflöde

Affärsplanen presenteras i sin helhet på Brion hemsida www.brion.online

”Vi har i ledningsgruppen lagt stor kraft på vår nya affärsplan. Vi tror på att arbeta igenom planen ordentligt för att det verkligen skall bli ett dokument att leva efter. Den tidigare affärsplanen har vi följt väldigt noggrant och det har gett ett fokus som resulterat i att vi har nått våra mål. I den nya affärsplanen spänner vi bågen rejält men vi har också gjort en noggrann analys av vår omvärld och uppbackat med vår historik så ser vi att målen är nåbara. Vi lägger stor kraft på hållbarhet med brionecoline i spetsen och vi fokuserar mycket på omtanken om varandra i bolaget. Att vi trivs ihop på Brion, att vi bryr oss om varandra och känner oss trygga på vår arbetsplats är det viktigaste för oss. Trygghet och omtanke är viktigt om vi ska nå våra mål. ” säger Anders Bådholm Vd på Brion Invest.