Brion presenterar preliminärt bokslut 2021

Brion stänger böckerna för 2021 och kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Bolaget verkar och lever med den uppsatta strategin i vår affärsplan. De mål vi satta upp för 2021 har vi klarat av väl. Vi är ett bolag under stark tillväxt och 2021 var inget undantag. Med en tillväxt på 30% når vi en volym på 420 miljoner och med en vinsttillväxt på 12% tjänar vi 26,5 miljoner en ebita på 6,3 %. Personalstyrkan växer med volymökningen och Brion är idag över 200 duktiga medarbetare i 12 olika bolag.

Vi har ett flertal bolag och avdelningar i koncernen som fortfarande är under uppbyggnad. Fler under 2021 än under tidigare år. Brion Skaraborg, El Lidköping, Kraftproduktion, Kyla & ventilationsservice samt Ventilationsavdelningen i Malmö. Detta har helt enligt plan dragit ner ebita nivån något. Vi överträffar detta till trots ebita målet om 6% för 2021 och samtliga enheter ligger före sina uppsatta mål för året.

Målet för 2020 var att stärka balansräkningen inför satsningarna 2021. Vår offensiva affärsplan och de satsningar vi gjort under 2021 på bland annat att bygga nya bolag, kvalitetssäkra våra leveranser samt stärka och arbeta fram en ny varumärkesstrategi, har påverkat balansräkningen ungefär som planerat. Den nya varumärkesstrategin lanseras under Q2 2022. Brion landar för 2021 med en soliditet på 24%, kassalikviditeten 140%.

Resultatet och Volym för 2021 har till viss del påverkats av högre andel sjukfrånvaro än normalt, framför allt under Q4, med hög andel Covid-19 sjuka. De under året ökade materialpriserna har påverkat ebita nivån men vi har med samlade inköpsvolymer, materialbyten i samarbete med våra kunder, och en större andel partneringprojekt lyckats minska påverkan på resultatet.

Inför 2022 står Brion starkt. Orderstocken har ökat med över 35% och ligger vid årsskiftet på 810 miljoner. Orderboken sträcker sig in till 2026 och 2022 är intecknat till 80%. Vi ser ett stort intresse för vår satsning på miljövänliga energioptimeringar via brionecoline.se och Brion Kraftproduktion kommer under 2022 att utveckla sina första solcellsparker.

”Jag vill börja med att tacka alla våra fantastiska medarbetare på Brion för att vi arbetat oss igenom 2021 på ett väldigt bra sätt. Energin hos våra anställda är hög och under året kan jag se hur många idéer från våra medarbetare blir till verklighet i det dagliga arbetet. Jag kan konstatera att året 2021 har gått helt enligt plan. Vi har en väl genomarbetad affärsplan vilket hjälper oss att hålla rätt riktning på Bolaget, pandemi och materialprisökningar till trots. Under 2021 har vi verkligen fått visa omtanke om varandra och hjälpa till över allt där det har behövts göras extra insatser. Det är med stolthet jag ser hur alla kämpar.

Vår finansiella struktur blir starkare för varje år. Att vi lyckas få ett AAA betyg av Bisnode och ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC, på bara 5 år ser jag som ett kvitto på att vi har bra dagliga rutiner och duktiga medarbetare i varje led.

2022 ser riktigt spännande ut där vår satsning BrionEcoline väcker allt större intresse. Via Brion Kraftproduktion ska vi börja bygga och äga våra egna solcellsparker och minska vår klimatpåverkan, där målet är att vara klimatneutrala inom 2 år.” säger Anders Bådholm Vd på Brion Invest.

Frågor angående Brion Invest besvaras av Anders Bådholm

Email: anders.badholm@brion.online

Tel: 0725-94 84 38