Brion tar nytt VVs partneringprojekt åt BRA Bygg

Brion rör och Brion Ventilation har fått kontraktet att utföra VVs-installationerna åt BRA Bygg i byggnationen av World of Volvo – Göteborgs nya landmärke. Projektet är det största partneringprojektet hittills för Brion och omfattar 45,000m2 parkeringshus och 22,000 m2 huvudbyggnad. World of Volvo kommer att bli en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt ifrån permanenta och temporära utställningar av fordon till föreställningar, upplevelser och möten.

Projektet inleddes q1 2021 med projektering under fas 1, där kalkyler, kvalitet och utförande togs fram inom givna ekonomiska ramar. Projektet har påbörjats med grundläggning och beräknas vara klart våren 2024.

”Det här är ett projekt som passar oss på Brion väldigt bra. Det är stort, komplext och har under fas 1 satt all vår uppfinningsrikedom och kunskap på största prov för att nå de uppsatta kraven vad gäller kvalitet och ekonomi. Tillsammans med BRA bygg är jag övertygad om att vi kommer klara detta bra. ” säger Niclas Engström på Brion Ventilation

”Detta projekt kräver mycket av alla. Här gäller det att Brion är på tårna och är uppfinningsrika. Vi valde Brion som VVS-installatör, tillsammans med Volvo, mycket på grund av att vi känner ett förtroende för deras organisation. Brion har förstått vad vi kräver. Det skall bli spännande att få jobba tillsammans i detta projekt ” säger Magnus Riemer, på BRA Bygg

För mer information kring projektet gå till: www.worldofvolvo.com

Frågor angående projektet för Brion besvaras av: 

Lennart Karlsson / lennart.karlsson@brion.online / 0725-94 84 10

Niclas Engström / niclas.engstrom@brion.online / 0725-94 84 03

Anders Bådholm / anders.badholm@brion.online / 0725-94 84 38