Brion etablerar Ventilation i Borås och Skövde

Brion etablerar två nya bolag, båda inom ventilation. Under Niclas Engströms Brion ventilation AB, startar vi Brion ventilation Borås AB. Etableringen startades under senhösten 2022 av Niclas Engström och leds nu mer av Diana Folke. Etableringen har kommit i gång väl och producerar för fullt. Målet är att omsätta 40-50 miljoner inom 2-.3 år. Diana…

Brion Installation & Service Lanserar BrionEcoline

BrionEcoline är Brions samlade koncept med energismarta lösningar för energisparande i fastigheter, presenterat på en informativ portal: www.brionecoline.se Denna satsning på energismarta lösningar, riktar sig främst till kommersiella kunder och bostadsrättsföreningar. Brion har i samband med lanseringen även tagit fram en finansieringsmodell för att underlätta kommersiella gröna investeringar. Läs hela pressreleasen här

Brion presenterar ny Affärsplan

Brion koncernen presenterar sin nya affärsplan som sträcker sig in i 2023 med nya mål och utmaningar. Brion växer i enlighet med affärsplanen endast organiskt och de finansiella målen är högt ställda med krav på ordning och reda, allt för att bygga en koncern där både kunder och personal kan känna sig trygga med Brion.…

Brion rivstartar de nya året inom Solenergi

Brion Solenergi AB ökar omsättningen med tre nya intressanta projekt. Två mer konventionella och ett projekt inom ramen för BrionEcoline med en så kallad grön finansiering. Totalt är volymökningen på 6,3 miljoner och den totala CO2 besparingen ligger på ca 735.000kg/år. För Ästad Vingård installerar Brion en solpark på 500kWp. Finansieringen sker genom Brions samarbetspartner…

Brion presenterar preliminärt bokslut 2020

Brion summerar 2020 och kan konstatera att året har gått bra. Under året har den organiska tillväxten varit god, vinstutvecklingen går enligt plan och balansräkningen har stärkts. Den stärkta balansräkningen är viktig för den planerade expansionen. Brions orderstock är större än någonsin på över 600 miljoner, en ökning på året med 55% jämfört med 2019.…

Brion från 0-100 på 2 år

Brion Installation & Service startades 2017 i oktober med i princip noll anställda och ett omöblerat kontor brevid en soptipp i Mölndals utkanter. Idag 2 år efter starten har Brion i skrivande stund 105 anställda och är placerat i Mölndal, Borås, Trollhättan, Kungsbacka och Malmö samt är 8 aktiva bolag där Brion Solenergi och Brion…