Brion presenterar preliminärt bokslut 2021

Brion stänger böckerna för 2021 och kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Bolaget verkar och lever med den uppsatta strategin i vår affärsplan. De mål vi satta upp för 2021 har vi klarat av väl. Vi är ett bolag under stark tillväxt och 2021 var inget undantag. Med en tillväxt på 30% når…

Brion presenterar ny Affärsplan

Brion koncernen presenterar sin nya affärsplan som sträcker sig in i 2023 med nya mål och utmaningar. Brion växer i enlighet med affärsplanen endast organiskt och de finansiella målen är högt ställda med krav på ordning och reda, allt för att bygga en koncern där både kunder och personal kan känna sig trygga med Brion.…