Brion installerar Vs när DSV uppför nytt lager

Brion Vs Malmö har skrivit kontrakt med byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att utföra VS-entreprenaden på DSV´s nya lagerbyggnad i Landskrona. Ordersumman är på cirka 60 miljoner.

Byggnaden som är på totalt 175.000 kvadratmeter blir nordens största logistikbyggnad. Byggnaden som uppförs tillsammans med en befintlig byggnad skall bli ett logistikcentrum för att serva marknaderna i Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige.

Brion tar nytt VVs partneringprojekt åt BRA Bygg

Brion rör och Brion Ventilation har fått kontraktet att utföra VVs-installationerna åt BRA Bygg i byggnationen av World of Volvo – Göteborgs nya landmärke. Projektet är det största partneringprojektet hittills för Brion och omfattar 45,000m2 parkeringshus och 22,000 m2 huvudbyggnad. World of Volvo kommer att bli en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt…

Brion Installation & Service tar vs uppdrag åt SERNEKE

Brion Rör har fått uppdraget av Serneke att utföra fas 1-projektering i ett partneringprojekt där Hemsö och Karlastaden Utveckling AB skall uppföra ett kvarter i Karlastaden kallat Capella. Kvarteret skall i Hemsös del innehålla verksamheter för vård, omsorg och skola samt för Karlastaden Utveckling bostäder. Vård-, omsorg- och skolbyggnaderna omfattar ca 12.000 BTA och hyresrätterna…

Brion Installation & Service Installerar åt PEAB på Lunds tekniska högskola

Brion VS Skåne har tecknat avtal med Peab för VVS installationerna när Lunds tekniska högskola moderniserar lokalerna på maskinteknik. För ventilationsdelen i VVS installationerna anlitar Brion Gojitech som Ue. Projektets är en utförande entreprenad vars totala storlek är ca 40 miljoner med en omgående start på första etappen. Läs hela pressreleasen här

Brion preliminärt bokslut 2019

Brion lägger ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. 2019 års preliminära resultat visar på en god lönsamhet och en hög organisk tillväxttakt. Omsättningen ökar med 110% till 249 (118) miljoner och vinsten ökar med över 400% till 18 (3,3) miljoner i vinst, ebita 7,2%. Resultatet rensat på engångsposter, för Brions nyetableringar och IT satsningar, landar på…