• Entreprenad
  • Fastighetsägare
  • Industri
  • Solenergi

Ästad Vingård

Vingårdar har oftast en hög energiförbrukning och med stigande elpriser visade sig att en investering i Solceller var helt riktig för Ästad vingård. Anläggningen är på strax under 500kWa, en markmonterad anläggning i söderläge.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Solenergi
Ort: Tvååker
Teknikområde: Solenergi
Kund: Ästad Vingård
Volym: 3,2 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Olle Blandin VD, Solenergi