• Byggare
  • Entreprenad
  • Ventilation

Geely

Nybyggnad av kontorshus som består av en byggnad i Göteborg på 15 våningar varav ett våningsplan är under marken. Själva byggnationen startade mars 2019 med en beräknad byggtid på 25 månader, till en uppskattad kostnad av 1 mdkr över en bruttoyta på 44000 kvadratmeter.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Ventilation
Ort: Göteborg
Teknikområde: Ventilation
Kund: BRA Bygg
Volym: 50 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Niclas Engström VD, Ventilation