• Byggare
  • Entreprenad
  • Ventilation

GoCo Fujirebio

Fastigheten är den första att uppföras i kvarteret och kommer vara en viktig kugge i utvecklingen av det resterande området som är beläget i Mölndal. Avtalet innefattar 7800 kvm nybyggnation av nya lokaler för forskning, produktion och utveckling av analysmetoder för cancerdiagnostik.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Ventilation
Ort: Mölndal
Teknikområde: Ventilation
Kund: BRA Bygg
Volym: 20 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Niclas Engström VD, Ventilation