• Entreprenad
  • Fastighetsägare
  • Kyla

Jernhusen

En total ombyggnad av terminalkontoren i Malmö. Framförallt avseende byggnadens kyla och ventilationsbehov.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Kyla
Uppdragsgivare: Jernhusen
Ort: Malmö
Teknikområde: Kyla
Kund: Jernhusen
Volym: 1.45 Miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Jörgen Lundgren VD, Kyla