• Byggare
  • Ventilation

Kungälv Energi Kontor

Anpassning av befintliga lokaler med ny ventilation inklusive kyla och rumsreglering.

Fakta om projektet

Bolag: Teknik
Ort: Trollhättan
Teknikområde: Ventilation
Kund: Tommy Byggare
Volym: 2 miljoner
Entreprenadform: Partnering
Kontaktperson Fredrik Hennström VD, Teknik, Ventilation