• Byggare
  • Entreprenad
  • Rör
  • Solenergi

Kvarteret Abborren

Projektet är en bostadsrättsförening och består av fyra huskroppar med en total yta på 22.000m2 uppdelade på 182 lägenheter. Projektet är uppdelat i etapper för varje huskropp. Hus 1-3 är åtta våningar, och hus 4 är fyra våningar högt.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Rör, Brion Teknik
Ort: Malmö
Teknikområde: Rör, Teknik, Solenergi
Kund: Skanska
Volym: 28 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktpersoner Jonas Andersson VD, Rör
Victor Steiner Projektledare, Teknik