• El
  • Rör
  • Solenergi
  • Ventilation

Margretelund

Utbyggnaden kommer att omfatta en helt ny skolbyggnad, en gymnastikhall och två nya standardavdelningar. Platserna på SiS ungdomshem Margretelund kommer att öka med 14 platser. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 30 personer att nyanställas. Omställningen pågår under två år och kommer vara helt genomförd under första delen av 2024.

Fakta om projektet

Bolag: Brion El
Ort: Lidköping
Teknikområde: El, Rör, Solenergi, Ventilation
Kund: Tommy Byggare
Volym: 20 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Niclas Nyberg VD, El