• Energioptimering
  • Entreprenad
  • Fastighetsägare
  • Teknik

Nääs Fabriker

Befintliga sjövattenvärmepumpar ersättes av geonergianläggning med 400 kW bergvärmepump och borrhållslager. Den befintliga elpanna behölls för spetsvärme. Varmvattenproduktion byggdes om och har fått ny ackumulering, värmeväxlare, laddpump, varmvattencirkulationspump, styrventil och elpanna. Fastighetens CO2-utsläpp beräknas minska med ca 93 000 kg/år.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Rör, Brion Teknik
Ort: Tollered
Teknikområde: Rör, Teknik
Kund: Nääsfabriker
Volym: 10 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktpersoner Johan Friberg VD, Energiexpert, Teknik
Daniel Karlsson Projektledare, Rör