• Energioptimering
  • Entreprenad
  • Fastighetsägare
  • Teknik

Säve Flygplats

Befintliga oljepannor och ventilationsaggregat i tre st hangarer ersattes av uteluftsvärmepumpar samt energieffektiva ventilationsaggregat. Nya elpannor installerades för spetsvärme. Samt nytt distributionssystem i form av aerotemprar. Fastigheternas summerade CO2-utsläpp beräknas minska med över 100 000 kg/år.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Teknik AB
Ort: Säve
Teknikområde: Rör, Ventilation, El, Teknik
Kund: Castellum
Volym: 6 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Johan Friberg VD, Energiexpert, Teknik