• Entreprenad
  • Fastighetsägare
  • Kyla

Scandic Malmö City

Utbyte av befintliga kylaggregat till nya. Tillkommer översyn samt åtgärder på KB-systemet i huset för att få en bättre drift och driftekonomi för kunden.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Kyla
Ort: Malmö
Teknikområde: Kyla, Ventilationservice
Kund: KLP Fastigheter
Volym: 1,25 Miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson Jörgen Lundgren VD, Kyla