• Byggare
  • Entreprenad
  • Industri
  • Rör

SKF Huvudkontor

Projektet är en ombyggnation av en tidigare industrilokal till SKFs nya huvudkontor. Den totala ytan inklusive parkering och teknikutrymmen är på dryga 15.000 m2. Kontoret är placerat i närheten av det nuvarande huvudkontoret och byggs i enlighet med miljöstandarden LEED Guld.

Fakta om projektet

Bolag: Brion Rör
Ort: Göteborg
Teknikområde: Rör
Kund: BRA Bygg
Volym: 30 miljoner
Entreprenadform: Partnering
Kontaktperson Lennart Karlsson VD, Rör