• Borås
  • Entreprenad
  • Ventilation

Myråsskolan etapp 2

Till -ombyggnad av befintlig skola, etapp 2. Installation av luftbehandlingssystem. 6.000 kvm

Fakta om projektet

Bolag: Brion Ventilation Borås AB
Ort: Borås
Teknikområde: Ventilation
Kund: RO-gruppen
Volym: 6 milj
Entreprenadform: Samverkansentreprenad