Tillsammans
förändrar vi framtiden.
Men allt börjar med
en vanlig arbetsdag.

Byggsektorn i Sverige omsätter 116 mdr och sysselsätter över 300 000 människor. Vår bransch är en av de största klimatpåverkarna och attraherar många människor som vill bidra till en klimatintelligent framtid.

Men i en sektor som växer fort sväller vissa bolag snabbt upp till jättar. Och i takt med att de växer reduceras medarbetare till anonyma händer.

Personer med driv, kompetens, vilja, stolthet och drömmar blir till siffror i kalkylark och tvingas lägga sin tid på fel saker. Det är ett enormt slöseri med kunskap, tid, och energi. Vi bestämde oss för att göra något åt det.

2017 lämnade vi våra anställningar med en enkel fråga:

Hur kan vi på bästa sätt installera en klimatintelligent framtid?

Matematiken är enkel.
För att bli bäst krävs de bästa.

Allting hänger ihop. Du får inte de bästa medarbetarna om du inte har den bästa arbetsplatsen. Och den går bara att skapa genom en sund och trygg kultur med rätt värderingar. Värderingar som faktiskt går att efterleva och som inte bara låter bra på papperet. Hos oss används våra fyra ord som ett filter i alla våra projekt och relationer. De är grunden i vårt beslutsfattande, bränsle till kreativa lösningar och krav för hur man ska agera. De är mer än bara ord. De är våra strategiska vägvisare.

 • Ärlighet

 • Handlingskraft

 • Innovation

 • Omtanke

Vi blir gärna fler.
Men inte större.

Förutom värderingarna behöver vi också ha rätt struktur. Bolagsformen och själva storleken är avgörande för Brion-andan. Därför är vi decentraliserade, på riktigt. Vår tillväxt sker genom delägarskap i dotterbolagsform.

Det betyder att varje VD leder sitt lokala team, och vi förblir mindre enheter där kompetens, driv och yrkesstolthet ligger till grund för alla beslut. Att dessutom kunna kombinera gruppens olika spetskompetenser till en helhetslösning gör oss unika och effektiva.

Lär känna
våra grundare

11 snabba till Brions grundare

Effekt.
Direkt.

Att ha rätt personal på rätt plats skapar resultat och en bra kultur föder engagemang. Som i sin tur odlar kompetens. Vilket i slutändan har en direkt effekt för våra partners, beställare och kunder.

 • Korta beslutsvägar

 • Ingen mikrostyrning

 • Större engagemang i teamen

 • Starkare handlingskraft

 • Större flexibilitet i projekten

 • Bredare kompetens som totalinstallatör

 • Ökad kunskapsöverföring mellan teknikområden

 • Starkare innovationskraft i gruppen

Nöjda kunder märks på affärerna, och vår tillväxt ser väldigt god ut. Under våra fyra första år har vi uppnått flera viktiga mål. En del skryter vi gärna extra om:

12 st

Antal bolag vi startat upp i gruppen

0,5 mdr

Mdr i omsättning passerade vi på fyra år

AAA

Kreditrating vi fick på rekordkort tid

200+

Antal anställda i gruppen

6 st

Teknikgrenar

57%

av de som sagt upp sig har kommit tillbaka

Vill du förändra framtiden?

Upptäck våra olika branschlösningar, hur det är att jobba på Brion, eller hur du kan starta ett Brion i din del av Sverige.

Till toppen

Jag är intresserad av att starta ett Brion

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Här börjar din optimala affär

Fyll i dina uppgifter och få ett exempel på rapport

*” anger obligatoriska fält

Kontakt Energioptimering

Har du frågor om Energioptimering? Hör av dig, så svarar vi så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.