Brion startar kylverksamhet i Syd

Nu blir det kallt!

Brion startar sitt första kylbolag, med bas i Malmö. Brion Kyla och Ventilationsservice syd AB är det officiella namnet och är en viktig byggsten i Brions affärsplan vad gäller breddandet av teknikerbjudandet. Bolaget kommer organisatoriskt att ligga under Brion Vs Skåne.

Satsningen på just kyla med tillhörande ventilationsservice är en del av hela Brions satsning på energisidan. Tillsammans med Solenergi och konceptet BrionEcoline kommer kyla att vara en betydande del av energisatsningen.

Kylbolaget kommer i framtiden att drivas av Jörgen Lundgren och Robert Ljunggren men under bolagsstarten drivs bolaget av Jonas Andersson och Anders Bådholm.

Målet för bolaget är att nå en omsättning på ca 40 miljoner och verka i Skåne och Halland med några avstickare till Göteborg om det passar. Bolaget är startat men kommer ha verksamhet först i augusti i år.

”Vi har länge haft planer på att starta ett kylbolag men det är först nu när vi träffat Jörgen och Robert som det känns rätt att dra i gång, lednigspersonal är A och O i allt bolagsbyggande. Vi är övertygade om att det är rätt steg att ta i Brions breddande av teknikerbjudandet till våra kunder. Vi köper idag in en betydande del kylentreprenader och det kommer vi även göra framgent, med det innebär också att vi har en oerhört gynnsam plattform att starta ett kylföretag på. I vår ambition att vara en energi och hållbarhetsfokuserad koncern, kommer kyla tillsammans med ventilationsservice och solenergi att bli en spjutspets i den satsningen”” säger Anders Bådholm VD på Brion Invest AB.

Det känns jätteroligt att tillsammans med Jörgen och Robert få chansen att starta upp kylverksamhet. Jag tror mycket på kylmarknaden och det tar oss flera steg närmare våra slutkunder. Det finns många synergieffekter ihop med våra andra bolag i koncernen och det är vi bra på att utnyttja i Brion” säger Jonas Andersson, VD på Brion VS Skåne AB.

Email: anders.badholm@brion.online / jonas.andersson@brion.online

Tel: 0725-94 84 38 / 0761-80 54 12